top of page
Mitt bland stjärnor press-1.jpg

MASK

Dansinitiativets workshopkoncept MASK är en fysisk workshop full med glädje, lekfullhet och stort allvar. Genom förkroppsligande av företagets presentation av sitt varumärke skapar vi ett lustfyllt och inkluderande sätt att utveckla företaget framåt. 

MASK är en associationslek från ordet maskulin. En ren förkortning av ordet eller en Mask vi tar på och av beroende på vad vi vill visa av oss själva. Rörelsen av en mask som slingrar sig framåt och igenom synliga och osynliga strukturer.

Workshopen skapar ett enskilt och kollektivt mod att vara sårbara tillsammans och inför sig själv. 

Under två timmar bjuds din personalgrupp in till Dansinitiativets scen. Workshopen varvas med fysiska övningar och reflektion i mindre grupper och helgrupp. Workshopen avslutas med att medarbetarna får skapa en egen koreografi baserad på ditt företags varumärke. 

Vi fokuserar på samspel, närvaro, ömsesidighet och reflekterar hur vi förhåller oss till våra och andras kroppar.

Hur kan vi genom rörelse stärka medarbetarnas relation till företagets värdegrund?

Målgrupp: Företag & andra organisationer

Antal deltagare: 6-20 medarbetare

Längd: 2 timmar eller kundanpassad

Pris: 10 000 kr/2 timmar

Workshopen sker med fördel på Dansinitiativet där era medarbetare bjuds in till vår scen. Scenen som plats möjliggör ett omskapande av strukturer i gruppen och bjuder in till kreativitet och lek. Vi kan också komma till ert företag om det finns stora lokaler med plats för rörelse.  

Bakgrund

Maskulinitet i rörelse startade som ett ettårigt pilotprojekt under 2022/2023 med mål att ta fram ett rörelsebaserat workshopsformat för målgruppen företag/näringsliv med fokus på inkludering och jämlikhetsarbete. 

Ett publikutvecklande projekt som främjade dansens plats och närvaro i Luleå. Med det konstnärliga arbetet som utgångspunkt ville vi möjliggöra att fler fick möta och uppleva rörelsebaserad scenkonst och skapa en relation till sin lokala dansscen.

Under våren 2023 har vi arbetat fram metoder tillsammans med referensgrupper från olika Luleå-baserade företag. Vi kom fram till att vi vill fokusera på att skapa ett workshop-format som fokuserar på mjuka värden och möten och bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö. Ett koncept innehållande metoder och verktyg, både rörelse- och samtalsbaserade, som utvecklar och stärker en arbetsmiljö. Ett kreativt verktyg för företag att arbeta med inkluderingsprocesser på sin arbetsplats.  

 

Som konstnärlig verksamhet med fokus på den rörelsebaserade scenkonsten tror vi att vi kan bidra med viktig kunskap om hur vi genom rörelse som metod kan arbeta för jämlikhet. 

Läs hela projektrapporten här (pdf).  

Kontaktperson

Dansinitiativet_personal_29 sv_edited.jpg

Nadja Nilsson,
Producent

+46(0)79 341 66 26
nadja@dansinitiativet.se
bottom of page