top of page
Mitt bland stjärnor press-1.jpg

Maskulinitet i rörelse

Dansinitiativets koncept Maskulinitet i rörelse arbetar med normkritik, inkluderingsprocesser och undersöker hur vi kan praktisera ett förändringsarbete i våra kroppar. Dansen känner, känner in, stämmer av och relaterar till andra kroppar. Som konstnärlig verksamhet med fokus på den rörelsebaserade scenkonsten tror vi att vi kan bidra med viktig kunskap om hur vi genom rörelse som metod kan arbeta för jämlikhet. 

Maskulinitet i rörelse startade som ett ettårigt pilotprojekt under 2022/2023 med mål att ta fram ett rörelsebaserat workshopsformat för målgruppen företag/näringsliv med fokus på inkludering och jämlikhetsarbete. 

Ett publikutvecklande projekt som främjade dansens plats och närvaro i Luleå. Med det konstnärliga arbetet som utgångspunkt ville vi möjliggöra att fler fick möta och uppleva rörelsebaserad scenkonst och skapa en relation till sin lokala dansscen.

Under våren 2023 har vi arbetat fram metoder tillsammans med referensgrupper från olika Luleå-baserade företag. Vi kom fram till att vi vill fokusera på att skapa ett workshop-format som fokuserar på mjuka värden och möten och bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö. Ett koncept innehållande metoder och verktyg, både rörelse- och samtalsbaserade, som utvecklar och stärker en arbetsmiljö. Ett kreativt verktyg för företag att arbeta med inkluderingsprocesser på sin arbetsplats.  
 
Workshopen fokuserar vi på samspel, närvaro, ömsesidighet och reflekterar hur vi förhåller oss till våra och andras kroppar. Hur påverkar normer hur vi för oss och tar in varandra i ett rum? Vilka fördelar och nackdelar bär vi på beroende vem vi är? Hur kan vi genom rörelse arbeta med inkluderingsprocesser i en arbetsgrupp?  

Konceptets huvudsakliga målgrupp är vuxna och riktar sig framförallt till näringsliv/företag och andra verksamheter. Aktörer som är intresserade av att arbeta med kreativa processer, normkritik och jämlikhetsarbete på sin arbetsplats.

Läs hela projektrapporten här (pdf).  

Kontaktperson

Dansinitiativet_personal_29 sv_edited.jpg

Nadja Nilsson,
Producent

+46(0)79 341 66 26
nadja@dansinitiativet.se
bottom of page